برچسب: کارگران

طب کار معاینات بدو استخدام و دوره‌ای نکات قابل توجه پیش از انجام معاینات

طب کار معاینات بدو استخدام و دوره‌ای برای کسب اطلاعات بیشتر شما می توانید از سایت مرکز جدید ما مرکز طب کار پرانا دیدن فرمایید . نکات قابل توجه پیش از انجام معاینات بدو استخدام و دوره‌ای نکات قابل توجه پیش از انجام معاینات بدو استخدام و دوره‌ای به : کارت ملی و کارت پایان‌خدمت را […]

طب کار سرب در محیط کار

طب کار سرب در محیط کار سميت سرب هزاران سال است كه براي انسان شناخته شده است. عليرغم شناختي كه نسبت به سميت اين عنصر وجود دارد هنوز هم درگستره وسيعي از صنايع مصرف مي شود.طب کار سرب در محیط کار را شناسایی میکند. اداره خدمات بهداشت عمومي آمريکا ۱۱۳ حرفه را كه در آنها […]

طب کار عوامل فیزیکی زیان اور در محیط روشنایی و تعیین سختی کار کارگران

طب کار عوامل فیزیکی زیان اور در محیط روشنایی  و تعیین سختی کار کارگران در مقوله طب کار عوامل فیزیکی زیان اور در محیط روشنایی و بررسی شرایط کارمندان و کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.طب کار عوامل فیزیکی زیان اور در محیط روشنایی  لذا مرکز تخصصی طب کار پویه واقع در غرب تهران با […]

طب کار بررسی سلامت شغلی , عوامل فیزیكي زیان آور در محیط کار (صدا) و تعیین سختی کار کارگران

طب کار سلامت شغلی عوامل فیزیكي زیان آور در محیط کار (صدا) و تعیین سختی کار کارگران در مقوله طب کار سلامت شغلی عوامل فیزیكي زیان آور در محیط و بررسی شرایط کارمندان و کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا مرکز تخصصی طب کار پویه واقع در غرب تهران با همکاری با مراکز بهداشت […]