برچسب: ارزیابی

واحد تخصصی ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی

طب کار واحد تخصصی ارزیابی اختلالات اسکلتی – عضلانی

طب کار واحد تخصصی ارزیابی اختلالات اسکلتی – عضلانی در مبحث طب کار واحد تخصصی ارزیابی اختلالات اسکلتی – عضلانی باید در نظر داشت که عواملی همچون دفورمیتی های ساختاری بدن ، سلامت فیزیکی و روانی و کارایی نیروی کار را تحت تاثیر قرار می دهد و بسیاری از این دفورمیتی های فانکشنال در مراحل […]