برچسب: اختلالات خواب

طب کار واحد اختلالات خواب طب کار پویه

طب کار واحد اختلالات خواب طب کار پویه در مقوله طب کار واحد اختلالات خواب طب کار پویه با بهره مندی از کلینیک مجهز تشخیص و درمان اختلالات خواب، قادر به ارائه خدمات در این زمینه ها می باشد. تست پلی سومنوگرافی شبانه یا تست خواب(PSG) تست سی پپ تیتراسیون (CPAP Titration) تست میزان خواب الودگی […]