دسته: بهداشت حرفه‌ای

طب کار سلامت شغلی عوامل فیزیكي زیان آور در محیط کار (سرما و گرما) و تعیین سختی کار کارگران

طب کار سلامت شغلی عوامل فیزیكي زیان آور در محیط کار (سرما و گرما) و تعیین سختی کار کارگران در مقوله طب کار سلامت شغلی عوامل فیزیكي زیان آور در محیط و بررسی شرایط کارمندان و کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا مرکز تخصصی طب کار پویه واقع در غرب تهران با همکاری با […]