دسته: بهداشت حرفه‌ای

پرتو های موجود در محیط زندگی

پرتو های موجود در محیط زندگی چیست؟ پرتوهای موجود در محیط زندگی از نظر طول موج(انرژی) به دو دسته تقسیم می‌شوند:   پرتوهای یون‌ساز پرتو های غیر یون‌ساز پرتوهای یون ساز: پرتوهائی هستند که در صورت ورود به ماده قادرند الکترونها و اتمهای تشکیل دهنده ماده را از مدار خارج کنند در نتیجه اتمها و […]

معاینات دوره‌ای مشاغل

معاینات دوره‌ای مشاغل معاینات دوره‌ای مشاغل از متداولترین معاینات و خدمات موسسات طب‌کار است. معاینات دوره‌ای نوعی از معاینات است که در فواصل زمانی معین (عموما سالیانه) به منظور پیشگیری از به‌وجود آمدن بیماری های شغلی با بررسی محیط کاری و شناسایی اولیه و سریع بیماری‌های شغلی کارگران. شناسایی سریع بیماری ها از این لحاظ […]

طب کار معاینات بدو استخدام و دوره‌ای نکات قابل توجه پیش از انجام معاینات

طب کار معاینات بدو استخدام و دوره‌ای برای کسب اطلاعات بیشتر شما می توانید از سایت مرکز جدید ما مرکز طب کار پرانا دیدن فرمایید . نکات قابل توجه پیش از انجام معاینات بدو استخدام و دوره‌ای نکات قابل توجه پیش از انجام معاینات بدو استخدام و دوره‌ای به : کارت ملی و کارت پایان‌خدمت را […]

طب کار سختی کار

طب کار سختی کار مهندسان بهداشت حرفه ای و متخصصین طب کار سختی کار را با ارزیابی محیط کار , آلاینده های موجود و شیوه انجام کار و… مشخص می‌کنند. سختی کار چیست؟ شرایط فیزیکی و روانی برخی مشاغل باعث ورود فشار بیشتری به کارگران شاغل در آن حوزه می‌شود. این دسته از مشاغل تحت […]

طب کار سرب در محیط کار

طب کار سرب در محیط کار سميت سرب هزاران سال است كه براي انسان شناخته شده است. عليرغم شناختي كه نسبت به سميت اين عنصر وجود دارد هنوز هم درگستره وسيعي از صنايع مصرف مي شود.طب کار سرب در محیط کار را شناسایی میکند. اداره خدمات بهداشت عمومي آمريکا ۱۱۳ حرفه را كه در آنها […]

طب کار آسم شغلی

طب کار آسم شغلی در طب کار آسم شغلی یکی دیگر از بیماری هایی است که باید به آن توجه شود و پیش از شدید شدن بیماری آن را درمان کرد و البته شرایط بوجود آمدن بیماری را از بین برد ( پیشگیری کرد). آسم بیماری ریوی است که در اثر تنگی مجاری هوایی ایجاد […]

طب کار عوامل فیزیکی زیان اور در محیط روشنایی و تعیین سختی کار کارگران

طب کار عوامل فیزیکی زیان اور در محیط روشنایی  و تعیین سختی کار کارگران در مقوله طب کار عوامل فیزیکی زیان اور در محیط روشنایی و بررسی شرایط کارمندان و کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.طب کار عوامل فیزیکی زیان اور در محیط روشنایی  لذا مرکز تخصصی طب کار پویه واقع در غرب تهران با […]

طب کار عوامل فیزیکی زیان اور در محیط (پرتو) و تعیین سختی کار کارگران

طب کار عوامل فیزیکی زیان اور محیط پرتو  و تعیین سختی کار کارگران در مقوله طب کار عوامل فیزیکی زیان اور محیط پرتو و بررسی شرایط کارمندان و کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.طب کار عوامل فیزیکی زیان اور محیط پرتو لذا مرکز تخصصی طب کار پویه واقع در غرب تهران با همکاری با مراکز […]

طب کار سلامت شغلی,عوامل فیزیکی زیان اور در محیط (ارتعاش) و تعیین سختی کار کارگران

طب کار سلامت شغلی,عوامل فیزیکی زیان اور در محیط (ارتعاش) و تعیین سختی کار کارگران در مقوله طب کار سلامت شغلی,عوامل فیزیکی زیان اور و بررسی شرایط کارمندان و کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.طب کار سلامت شغلی,عوامل فیزیکی زیان اور لذا مرکز تخصصی طب کار پویه واقع در غرب تهران با همکاری با مراکز […]

طب کار بررسی سلامت شغلی , عوامل فیزیكي زیان آور در محیط کار (صدا) و تعیین سختی کار کارگران

طب کار سلامت شغلی عوامل فیزیكي زیان آور در محیط کار (صدا) و تعیین سختی کار کارگران در مقوله طب کار سلامت شغلی عوامل فیزیكي زیان آور در محیط و بررسی شرایط کارمندان و کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا مرکز تخصصی طب کار پویه واقع در غرب تهران با همکاری با مراکز بهداشت […]