دسته: آموزش

طب کار موارد قانونی لزوم انجام معاینات ادواری و بدو استخدام توسط مراکز تخصصی طب کار

طب کار موارد قانونی لزوم انجام معاینات ادواری و بدو استخدام برای کسب اطلاعات بیشتر شما می توانید از سایت مرکز جدید ما مرکز طب کار پرانا دیدن فرمایید . ۱-لزوم انجام معاینات بدو استخدام  طبق ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی: افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را […]

واحد تخصصی ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی

طب کار واحد تخصصی ارزیابی اختلالات اسکلتی – عضلانی

طب کار واحد تخصصی ارزیابی اختلالات اسکلتی – عضلانی در مبحث طب کار واحد تخصصی ارزیابی اختلالات اسکلتی – عضلانی باید در نظر داشت که عواملی همچون دفورمیتی های ساختاری بدن ، سلامت فیزیکی و روانی و کارایی نیروی کار را تحت تاثیر قرار می دهد و بسیاری از این دفورمیتی های فانکشنال در مراحل […]

طب کار واحد اختلالات خواب طب کار پویه

طب کار واحد اختلالات خواب طب کار پویه در مقوله طب کار واحد اختلالات خواب طب کار پویه با بهره مندی از کلینیک مجهز تشخیص و درمان اختلالات خواب، قادر به ارائه خدمات در این زمینه ها می باشد. تست پلی سومنوگرافی شبانه یا تست خواب(PSG) تست سی پپ تیتراسیون (CPAP Titration) تست میزان خواب الودگی […]

ورود پروفایل شخصی مراجعه کنندگان طب کار پویه

ورود پروفایل شخصی مراجعه کنندگان طب کار پویه

ورود پروفایل شخصی مراجعه کنندگان طب کار پویه ورود پروفایل شخصی مراجعه کنندگان طب کار پویه ورود برای کسب اطلاعات بیشتر شما می توانید از سایت مرکز جدید ما مرکز طب کار پرانا دیدن فرمایید . با تشکر از مراجعه شما به مرکز تخصصی طب کار پویه شما میتوانید با ورود پروفایل شخصی مراجعه کنندگان […]