طب کار پویه بهداشت حرفه‌ای طب کار سلامت شغلی,عوامل فیزیکی زیان اور در محیط (ارتعاش) و تعیین سختی کار کارگران

طب کار سلامت شغلی,عوامل فیزیکی زیان اور در محیط (ارتعاش) و تعیین سختی کار کارگران
طب کار سلامت شغلی,عوامل فیزیکی زیان اور در محیط (ارتعاش) و تعیین سختی کار کارگران

در مقوله طب کار سلامت شغلی,عوامل فیزیکی زیان اور و بررسی شرایط کارمندان و کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.طب کار سلامت شغلی,عوامل فیزیکی زیان اور
لذا مرکز تخصصی طب کار پویه واقع در غرب تهران با همکاری با مراکز بهداشت حرفه‌ای تهران , شرایط کارگاهها و کارخانه‌ها را به لحاظ استاندارد های طب کار سلامت شغلی,عوامل فیزیکی زیان اور مانند ارتعاش جهت تعیین سلامت محیط و تعیین سختی کار کارگران و کارمندان مورد بررسی قرار میدهد.طب کار سلامت شغلی,عوامل فیزیکی زیان اور

ارتعاش های نامتعارف بر بازدهی و سلامت کارگران تاثیر مستقیم دارد و باعث بالا بردن سختی کار آنها می‌شود.

طب کار سلامت شغلی,عوامل فیزیکی زیان اور

عوامل فیزیكي زیان آور به عواملي گفته مي شود که ماهیت انرژي دارند و مي توانند بر سلامت كاركنان اثرات سوء به جاي بگذارند .
این عوامل را بطور كلي به ۵ دسته زیر تقسیم مي كنند:

 • (NOISE) صدا
 • (VIBRATION) ارتعاش
 • (RADIATION) پرتوها
 • (BAD LIGHTING) روشنایي نامناسب
 •   (HEAT and Cold ) گرما و سرما شرایط جوي نامناسب

این عوامل عموما به دلیل كاركرد تجهیزات ، ماشین آلات و تكنولوژي هاي صنعتي و آزمایشگاهي ایجاد شده و بایستي اقدامات كنترلي در خصوص آنها انجام گیرد .

ارتعاش :

ارتعاش یك موج مكانیكي است که در اثر نوسان ذره از جسم مادي ( و یا یك جسم مادي ) حول نقطه تعادل خود ایجاد مي شود . بسیاري از تجهیزات در محیط های كاري وجود دارد که تماس بدن كارگران با آنها مي تواند موجب انتقال ارتعاش به بدن شده و موجب آسیب گردد . بطور كلي كاركنان به دو طریق ممكن است در معرض ارتعاش قرار گیرند ، بعبارت دیگر دو نوع ارتعاش آسیب رسان ممكن است در محیط هاي كاري وجود داشته باشد که عبارتند از :

 • ارتعاش تمام بدن
 • ارتعاش دست و بازو

اگر نقطه ورود ارتعاش به بدن پا ( در حالت ایستاده ) و نشیمنگاه ( در حالت نشسته) باشد.
ارتعاش بصورت ارتعاش تمام بدن خواهد بود.
مثلا رانندگان وسایل نقلیه سنگین ، تراكتور، لیفتراك و غیره در معرض این نوع ارتعاش قرار دارند.
چنانچه نقطه ورود ارتعاش به بدن دست باشد ، ارتعاش بصورت ارتعاش دست و بازو مي باشد مثلا كًاركناني که با وسایل ارتعاش زاي دستي ( نظیر اره برقي ، چكش های  بادي و دستگاههاي سانتریفیوژ) كار مي كنند,
در معرض این نوع ارتعاش قرار دارند .

اثرات ناشي از ارتعاش تمام بدن :

اینگونه ارتعاشات معمولا سه اثر عمده به شرح زیر دارند:

 • اثرات نامطلوب گوارشي مثل سوء هاضمه ، دل درد و اسهال که در اثر ارتعاش بافت نرم داخل شكم ایجاد مي شود .
 • اثرات عصبي شامل: سرگیجه تهوع و بي حالي که بعلت تاثیر ارتعاش بر دستگاه اعصاب خودكار است و به ماشین گرفتگي نیز مشهور است .
 • اثرات اسكلتي عضلاني مثل كمردرد ویا درد گردن .
اثرات ناشي از ارتعاش دست وبازو:

اینگونه ارتعاشات معمولا دو اثر عمده به شرح زیر دارند :

 • اثرات نامطلوب بر نسوج نرم دست مثل عروق خوني كه موجب آسیبي به نام رینو مي گردد ودر آن عروق خوني دست منقبض شده و دست رنگ پریده مي شود .
 • اثرات نامطلوب بر روي نسوج سخت دست مثل استخوانها و مفاصل که موجب آسیبهاي مختلفي در این بافتها مي گردد ( مثل نكروز استخوان مچ دست ویا آرتروز مفصل آرنج)
معیار های آسیب رساني ارتعاش:

عواملي که در ایجاد آسیب ناشي از ارتعاش و شدت مؤثرند عبارتند از :

 • شدت ارتعاش :
  این معیار بیان كننده انرژي ارتعاش است و چون انرژي ارتعاش با واحد دسي بل براي بیان آن استفاده مي  كنند، هر قدر دسي بل یك حركت ارتعاشي بیشتر باشد آسیب رساني آن بیشتر خواهد بود.
  هرقدر دسي بل یك حركت ارتعاشي بیشتر باشد آسیب رساني آن بیشتر خواهد  بود.
 •  فركانس ارتعاش :
  تعداد نوسانات در واحد زمان است وبا واحد هرتز بیان مي شود .
  هریك از اندامهاي بدن دریك محدوده معین فركانسي آسیب بیشتري مي بینند .
  این محدوده معین به ساختمان آناتومیك اندام بستگي دارد و به فركانس طبیعي عضو نیز مشهور است .
  بنابراین فركانسي موجب آسیب معیني دریك اندام مشخص مي گردد.
 • جهت ورود ارتعاش به بدن :
  با توجه به اینکه ارتعاش در اثر تماس بدن با وسایل مولد ارتعاش به بدن منتقل می گردد؛
  جهت ورود ارتعاش نیز یكي از معیارهای  آسیب رساني مي باشد.
 • زمان تماس :
  هرقدر زمان تماس بدن با ارتعاش بیشتر باشد ، آسیب رساني بیشتر مي شود .

در نتیجه آسیب رساني از یك فرد به فرد دیگر در شرایط برابر متفاوت خواهد بود.

 حدود مجاز مواجهه با ارتعاش :

در خصوص ارتعاش تمام بدن با توجه به اینکه این نوع ارتعاش براي وسایل نقلیه عمومي و شخصي نیز مطرح مي باشد ۳ استاندارد به شرح زیر وجود دارد که از روي نمودار هاي مخصوص با توجه به نتایج اندازه گیري زمان تماس تعیین مي گردد :

 •  استاندارد حفظ آسایش : حدي است که در آن آرامش سرنشینان حفظ مي گردد.
 •  استاندارد حفظ كارآیي : حدي است که در آن ممكن است آرامش افراد مختل شود ولي كارآیي آنها حفظ مي شود .
 •  استاندارد حفظ سلامتي : حدي است که ممكن است آرامش افراد مختل شده و كارایي آنها كاهش یابد ولي سلامت آنها حفظ مي گردد .

در خصوص ارتعاش دست و بازو میزان مجاز مواجه با ارتعاش در شبکه فركانسي مؤثر ( یعني محدوده فركانسي که حساسیت دست در آن زیاد بوده و احتمال آسیب دیدگي نیز زیاد است ) براي ۴ تا ۸ساعت كار در روز برابر با ۴ متر بر مجذور ثانیه ( شتاب حركت ارتعاشي) مي باشد .

كنترل ارتعاش:

روشهای عمومي كنترل ارتعاش و پیشگیري از اثرات آن عبارتند از :

 • استفاده از ابزار و ماشین آلاتي که ارتعاش كم داشته باشند .
 • جلوگیري از انتقال ارتعاش به بدن از طریق بكارگیري مواد میراكننده ارتعاش در نقاط تماس مثلا دسته ابزار دستي و یا رویه صندلی ها
 • انتخاب كارگراني که  ناراحتی های  عروقي و استخواني نداشته  باشند .
 • آموزش كاركنان جهت استفاده مناسب از ابزار و تجهیزات .
 • جلوگیري از دمیدن هوای سرد به دست هنگام كار با تجهیزات مولد ارتعاش .
 • کاهش  زمان كار
 • منطقه كردن كار و تجویز استراحت در بین كار

به طوركلي باید توجه داشت که از هیچ  وسیله مولد ارتعاش نمي توان بصورت مداوم استفاده نمود و حتما بًاید استفاده از این وسایل بصورت منقطع انجام شود .

برای دیدن مشابه در طب کار به بلاگ مراجعه کنید.

ما را در نقشه گوگل پیدا کنید .

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *