خدمات مرکز طب کار پویه

طب کار پویه خدمات مرکز طب کار پویه

خدمات مرکز طب کار پویه به شرح زیر اعلام می دارد :

برای کسب اطلاعات بیشتر شما می توانید از سایت مرکز جدید ما مرکز طب کار پرانا دیدن فرمایید .

از میان خدمات طب کار که می تواند به مراکز مختلف اداری و صنعتی ، سازمان ها و نهاد ها ارایه شود ، در ادامه خدمات مرکز طب کار پویه به شرح زیر آمده است :

  • انجام معاینات بدو استخدام (موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی)
  • انجام معاینات ادواری (موضوع ماده ۸۶ قانون کار)
  • انجام معاینات بازگشت به کار
  • ارزیابی تخصصی تناسب فرد با کار
  • ارزیابی های پزشکی قانونی و پرونده های شکایات شغلی
  • انجام معاینات جهت ترک کار
  • انجام خدمات و مشاوره های بهداشت حرفه ای در محل کار
  • ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به مطلب مربوطه مراجعه نمایید .

  • اختلالات خواب

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به مطلب مربوطه مراجعه نمایید .

  • دپارتمان مشاوره ای روانشناسی

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به مطلب مربوطه مراجعه نمایید .

برای کسب اطلاعات بیشتر از مرکز طب کار پویه به صفحه ی خانه مراجعه کنید .

خدمات مرکز طب کار پویه به شرح زیر اعلام می دارد :

از میان خدمات طب کار که می تواند به مراکز مختلف اداری و صنعتی ، سازمان ها و نهاد ها ارایه شود ، در ادامه خدمات مرکز طب کار پویه به شرح زیر آمده است : 

انجام معاینات بدو استخدام (موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی)
انجام معاینات ادواری (موضوع ماده ۸۶ قانون کار)
انجام معاینات بازگشت به کار
ارزیابی تخصصی تناسب فرد با کار
ارزیابی های پزشکی قانونی و پرونده های شکایات شغلی
انجام معاینات جهت ترک کار
انجام خدمات و مشاوره های بهداشت حرفه ای در محل کار
ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به مطلب مربوطه مراجعه نمایید .

اختلالات خواب

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به مطلب مربوطه مراجعه نمایید .

دپارتمان مشاوره ای روانشناسی

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به مطلب مربوطه مراجعه نمایید .

برای کسب اطلاعات بیشتر از مرکز طب کار پویه به صفحه ی خانه مراجعه کنید .